Privacy statement

A28 Uitzendbureau A28 Uitzendbureau, gevestigd aan Lindberghstraat 9 7903 BM Hoogeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverklaring hebben wij (hierna tezamen: A28 Uitzendbureau) jouw persoonsgegevens beveiligd volgens de huidige regels. Lees hieronder hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens:

http://www.uitzendbureau-a28.nl/
Lindberghstraat 9
7903 BM Hoogeveen
0857606870

Teresa Uccheddu is de Functionaris Gegevensbescherming van A28 Uitzendbureau. Je kan haar bereiken via t.ucchuddu@uitzendbureau-a28.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

A28 Uitzendbureau verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verzamelen en verwerken gegevens voor het bemiddelen, uitzenden, payroll en werving & selectie. Dit gebeurt altijd met uw toestemming. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

A28 Uitzendbureau verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

A28 Uitzendbureau verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een contract en/of overeenkomst te kunnen opstellen en uitvoeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • A28 Uitzendbureau verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

A28 Uitzendbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens

A28 Uitzendbureau verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. A28 Uitzendbureau blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende ontvangers:

 • Onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens A28 Uitzendbureau diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;
 • Opdrachtgevers waar we u voorstellen, waar u via ons aan het werk gaat of bent;
 • Pensioenfonds, indien van toepassing;
 • Overheidsinstanties, waar wij van mening zijn dat we daartoe verplicht zijn.

Het delen van de persoonsgegevens gaat op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals eerder genoemd.

Uw rechten

U kunt ten alle tijden een verzoek indienen voor;

 • Inzage in de persoonsgegevens die wij voor u verwerken;
 • Rectificatie van je persoonsgegevens;
 • Verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens. Bij een wettelijke verplichting voor het bewaren van je persoonsgegevens kunnen we niet voldoen aan uw verzoek.

Om een verzoek in te dienen kunt u ons bereiken op 085-7606870 en/of info@uitzendbureau-a28.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

A28 Uitzendbureau gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A28 Uitzendbureau en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar m.ahmed@uitzendbureau-a28.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. A28 Uitzendbureau wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

A28 Uitzendbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@uitzendbureau-a28.nl.

Wees er wel van bewust dat u zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van uw computerapparatuur en/of telefoon en van uw internetverbinding. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.

Heeft u nog vragen, neem contact met ons op.