DIENSTEN

WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR UITZENDBUREAU A28?

Er zijn diverse onderzoeken verricht naar ‘flexibele arbeid’. De ene studie zegt dat een inlener per definitie duurder uit is, een andere studie weerspreekt dat. Het is belangrijk om de loonkosten bij een werknemer in loondienst te vergelijken met de werkelijk gewerkte uren van een uitzendkracht. Immers, bij personeel in loondienst betaalt de werkgever ook voor niet-gewerkte uren, zoals feestdagen, ziekte, scholing, etc. Bij uitzenden betaalt de werkgever alleen de werkelijk gewerkte uren. Het uurtarief is voor de werkgever bepalend, want daarin zijn de extra kosten al berekend.

 

UITZENDBASIS

Waarom zou u gebruik maken van een uitzendovereenkomst? Veel werkgevers hebben een vooroordeel over uitzendkrachten omdat ze denken dat:

 - Uitzendkrachten duur zijn

- Men beter iemand op een tijdelijk contract kan aanbieden

- Men het net zo goed zelf kan doen

- De kosten in de hand moet worden gehouden

 Voordelen uitzendkracht

Een uitzendkracht heeft een aantal voordelen zoals:

- Gemak

- Wij nemen werk en zorgen op het personeelsvlak uit handen

- Wij verzorgen de administratie en begeleiding van de uitzendkracht

- Wij bieden inzicht en controle van vacature tot factuur

- Minder werkgeversrisico’s

- Uitzendkrachten kunnen langer op proef worden ingezet

- Bij langdurige ziekte, WAO of WIA krijgt u niet te maken met hoge kosten

 

 DETACHERING

U heeft voor langere tijd een gemotiveerde werknemer nodig, maar kunt nog niet overzien of die behoefte structureel is? Dan is detacheren de oplossing die u zoekt, wel de zekerheid van een professionele werknemer, maar niet de financiële risico’s van een vast contract.

 Voordelen detachering

Detachering heeft een aantal voordelen zoals:

- U heeft geen administratieve kosten

- Het biedt meer zekerheid dan uitzenden

- Wij dragen alle werkgeversverplichtingen

- Risico’s worden (bijna) geheel uitgesloten bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

- U betaalt wekelijks het overeengekomen aantal uren

 

PAYROLL

Vast en gekwalificeerd personeel zonder ze "in dienst" te hebben. Dat kan door middel van Payroll. Uitzendbureau A28 heeft alle verantwoordelijkheden als werkgever, onder meer de loonadministratie, ziekteverzuimprocedure etc. Doordat u zelf zorgdraagt voor de contacten en planning, blijft de binding met uw bedrijf optimaal. Kiezen voor Payroll via Uitzendbureau A28 is kiezen voor goed werkgeverschap waarbij u de risico's en de administratieve afhandeling bij ons neerlegt.

 Voordelen payrolling

Payrolling heeft een aantal voordelen zoals:

- De werving en selectie van het personeel heeft u in eigen hand

- U heeft vooraf inzicht in de personele kosten

- Periodiek ontvangt u maar één factuur

- U betaalt een vast tarief

- Kostenbesparing wordt gerealiseerd door een overzichtelijke administratie

 

OUTPLACEMENT

Het is vaak hollen of stilstaan. Als u (tijdelijk) geen werk meer heeft voor uw werknemer, zorgt dat voor onnodige kosten. Outplacement is dan de oplossing. Uitzendbureau A28 begeleidt doelgericht en effectief bij het vinden van een andere (tijdelijke) baan voor uw werknemer. Daarbij maken we graag gebruik van ons uitgebreide netwerk.

 

SERVICE & ADVIES

Veiligheidsadviseur ADR

Ook kunt u bij ons terecht voor het inhuren van een veiligheidsadviseur ADR.

Analyse digitale bestanden m.b.t de rij en rusttijden

Verzorgen van een uitgebreide data-analyse vanuit de digitale tachograaf m.b.t de rij en rusttijdenwetgeving.

Weet wat u kunt verwachten bij een eventueel bedrijfsmatig onderzoek door de overheid!

 

OPLEIDINGEN

Code 95 Nascholing

Complete Code 95 ontzorging voor bedrijven en particulieren

Veiligheidstrainingen

O.a. BHV, VCA, EHBO, ALS, AED

Ervaringstraject Chauffeur 

Van gemachtigd bestuurder van een vrachtwagen naar een echte chauffeur.

 

Op www.a28-opleidingen.nl vind je al onze cursussen en trainingen!

 

Heeft u interesse in een van onze diensten dan kunt u hieronder een afspraak maken. 

Contactgegevens

Gewenste datum en tijdstip

Heeft u nog vragen, neem contact met ons op.